Biển chỉ dẫn

Nhóm biển báo giao thông này có dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật, nền xanh, hình vẽ màu trắng. Biển chỉ dẫn để chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần biết nhằm thông báo cho những người sử dụng đường biết những định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác, đồng thời có tác dụng giúp cho việc điều khiển và hướng dẫn giao thông trên đường được thuận lợi, đảm bảo an toàn chuyển động.

Nhóm biển chỉ dẫn gồm có 48 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 401 đến biển số 448. Để nắm bắt thêm thông tin về nhóm biển báo này, các bạn đọc thêm bài viết chi tiết Biển Báo Chỉ Dẫn.

Biển chỉ dẫn 401

Biển số 401 “Bắt đầu đường ưu tiên”

Để biểu thị ưu tiên cho các phương tiện trên đường có đặt biển này được đi trước. Biển đặt tại vị trí thích hợp trước khi đường nhánh sắp nhập vào trục đường chính, yêu cầu phương tiện từ đường nhánh ra phải dừng lại nhường cho phương tiện trên đường chính đi trước.

Biển chỉ dẫn 402

Biển số 402 “Hết đoạn đường ưu tiên”

Báo hiệu hết đoạn đường được ưu tiên

Biển chỉ dẫn 403a

Biển số 403a “Đường dành cho ôtô”

Để chỉ dẫn bắt đầu đường dành cho các loại ôtô đi lại, các loại phương tiện giao thông khác không được phép đi vào đoạn đường có dặt biển này

Biển chỉ dẫn 403b

Biển số 403b “Đường dành cho ô tô, xe máy”

Để chỉ dẫn bắt đầu đường dành cho các loại ôtô, xe máy (kể cả xe gắn máy) đi lại, các loại phương tiện giao thông khác không được phép đi vào đoạn đường có đặt biển này

Biển chỉ dẫn 404a  

Biển số 404a “Hết đường dành cho ô tô”

Để chỉ dẫn hết đoạn đường dành cho ôtô đi lại

Biển chỉ dẫn 404b

Biển số 404b “Hết đường dành cho ô tô, xe máy”

Để chỉ dẫn hết đoạn đường dành cho ôtô, xe máy đi lại

Biển chỉ dẫn 405a

Biển số 405a “Đường cụt”

Để chỉ dẫn đường cụt, lối rẽ vào đường cụt phía bên phải

Biển chỉ dẫn 405b

Biển số 405b “Đường cụt”

Để chỉ dẫn đường cụt, lối rẽ vào đường cụt phía bên trái

Biển chỉ dẫn 405c

Biển số 405c “Đường cụt”

Để chỉ dẫn phía trước là đường cụt, đặt trước đường cụt 300m đến 500m và cứ 100m phải đặt thêm một biển

 

Biển chỉ dẫn 406

Biển số 406 “Được ưu tiên qua đường hẹp”

Để chỉ dẫn cho người lái xe cơ giới biết mình được quyền ưu tiên đi trước trên đoạn đường hẹp. Nếu trên hướng đi ngược chiều có xe (cơ giới hoặc thô sơ) đã đi vào phạm vi đường hẹp thì xe đi theo chiều ưu tiên cũng phải nhường đường.

 

Biển chỉ dẫn 408

Biển số 408 “Nơi đỗ xe”

Để chỉ dẫn những nơi được phép đỗ xe, những bãi đỗ xe, bến xe v.v…

 

Biển chỉ dẫn 409

Biển số 409 “Chỗ quay xe”

Để chỉ dẫn vị trí được phép quay đầu xe. Biển không cho phép rẽ trái (trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định).

 

Biển chỉ dẫn 410

Biển số 410 “Khu vực quay xe”

Để chỉ dẫn khu vực được phép quay đầu xe , phải đặt biển số 410 “Khu vực quay xe”. Trên biển mô tả cách thức tiến hành quay xe. Biển không cho phép rẽ trái (trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định).

 

Biển chỉ dẫn 413a

Biển số 413a “Đường có làn đường dành cho ô tô khách”

Để chỉ dẫn cho người lái xe biết đường có làn đường dành riêng cho ôtô khách theo chiều ngược lại

 

Biển chỉ dẫn 415

Biển số 415 “Mũi tên chỉ hướng đi”

Được đặt trong khu đông dân cư, ở các đường giao nhau để chỉ dẫn hướng đi đến một địa danh lân cận tiếp theo và khoảng cách (km) đến nơi đó. Nếu biển này đặt trên đường cao tốc thì phía bên trái biển có thêm hình vẽ đường cao tốc.

Biển chỉ dẫn 416

Biển số 416 “Lối đi đường vòng tránh”

Đặt trước các đường giao nhau, để chỉ dẫn lối đi đường tránh, đường vòng trong trường hợp đường chính bị tắc, hoặc đường chính cấm một số loại xe đi qua

 

Biển chỉ dẫn 418

Biển số 418 “Lối đi ở những vị trí cấm rẽ”

Để chỉ lối đi ở các nơi đường giao nhau bị cấm rẽ. Biển được đặt ở nơi đường giao nhau trước đường cấm rẽ.

 

Biển số 419 “Chỉ dẫn địa giới”

Để chỉ dẫn địa giới hành chính giữa các thành phố, tỉnh, huyện

Biển chỉ dẫn 420

Biển số 420 “Bắt đầu khu đông dân cư”

Để chỉ dẫn bắt đầu vào phạm vi khu đông dân cư, người sử dụng đường biết phạm vi phải tuân theo những quy định đi đường được áp dụng ở khu đông dân cư.

Biển chỉ dẫn 421

Biển số 421 “Hết khu đông dân cư”

Để chỉ dẫn hết phạm vi khu đông dân cư, người sử dụng đường biết phạm vi phải tuân theo những quy định đi đường được áp dụng ở khu đông dân cư đã hết hiệu lực.

Biển chỉ dẫn 422

Biển số 422 “Di tích lịch sử”

Để chỉ dẫn những nơi có di tích lịch sử hoặc những nơi có danh lam thắng cảnh, những nơi có thể thăm quan v.v… ở hai ven đường

Biển chỉ dẫn 425

Biển số 425 “Bệnh viện”

Để chỉ dẫn sắp đến cơ sở điều trị bệnh ở gần đường như bệnh viện, bệnh xá, trạm xá v.v… Gặp biển này người lái xe đi chậm, chú ý quan sát và không sử dụng còi.

 

Biển chỉ dẫn 426

Biển số 426 “Trạm cấp cứu”

Để chỉ dẫn nơi có trạm cấp cứu y tế ở gần đường

 

Biển chỉ dẫn 427a

Biển số 427(a) “Trạm sửa chữa”

Để chỉ dẫn nơi đặt xưởng, trạm chuyên phục vụ sửa chữa ôtô, môtô hỏng trên đường

 

Biển chỉ dẫn 427b

Biển số 427(b) “Trạm kiểm tra tải trọng xe”

Để chỉ dẫn nơi đặt trạm kiểm tra tải trọng xe

 

Biển chỉ dẫn 428

Biển số 428 “Trạm cung cấp xăng dầu”

Để chỉ dẫn những nơi có đặt trạm kinh doanh xăng dầu phục vụ cho xe cộ đi trên đường

 

Biển chỉ dẫn 429

Biển số 429 “Nơi rửa xe”

Để chỉ dẫn những nơi có bố trí rửa xe

 

Biển chỉ dẫn 430

Biển số 430 “Điện thoại”

Để chỉ dẫn những nơi có đặt trạm điện thoại công cộng chuyên phục vụ khách đi đường

 

Biển chỉ dẫn 431

Biển số 431 “Trạm dừng nghỉ”

Để chỉ dẫn những nơi có các dịch vụ phục vụ khách đi đường (ăn uống nghỉ ngơi, cung cấp nhiên liệu…). Tùy trạm dừng nghỉ có dịch vụ gì mà bố trí các biểu tượng hình vẽ cho phù hợp.

 

Biển chỉ dẫn 432

Biển số 432 “Khách sạn”

Để chỉ dẫn nơi có khách sạn phục vụ khách đi đường

 

Biển chỉ dẫn 433

Biển số 433 “Nơi nghỉ mát”

Để chỉ dẫn nơi nghỉ mát

 

Biển chỉ dẫn 434a

Biển số 434(a) “Bến xe buýt”

Để chỉ dẫn chỗ dừng đỗ xe buýt cho khách lên xuống

 

Biển chỉ dẫn 436

Biển số 436 “Trạm cảnh sát giao thông”

Để chỉ dẫn nơi đặt trạm cảnh sát giao thông. Các phương tiện phải giảm tốc độ đến mức an toàn và không được vượt khi đi qua khu vực này.

Biển chỉ dẫn 437

Biển số 437 “Đường cao tốc”

 

Để chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc

 

Biển chỉ dẫn 438

Biển số 438 “Hết đường cao tốc”

Để chỉ hết đường cao tốc

 

Biển chỉ dẫn 439

Biển số 439 “Tên cầu”

Để chỉ các thông tin về một cây cầu

 

Biển chỉ dẫn 440

Biển số 440 “Đoạn đường thi công”

Để chỉ dẫn những đoạn đường đang thi công sửa chữa hoặc nâng cấp cải tạo

Biển chỉ dẫn 442

Biển số 442 “Chợ”

Để báo sắp đến khu vực có chợ gần đường, xe cơ giới qua lại khu vực này phải chú ý quan sát, giảm tốc độ.

 

Biển chỉ dẫn 446

Biển số 446 “Nơi đỗ xe dành cho người tàn tật”

Để báo hiệu nơi đỗ xe dành cho người tàn tật

 

Biển số 407(a,b,c) “Đường một chiều”

Để chỉ dẫn những đoạn đường chạy một chiều. Biển số 407a đặt sau nơi đường giao nhau, biển số 407b,c đặt trước nơi đường giao nhau.

Biển chỉ dẫn 407a
Biển 407a
Biển chỉ dẫn 407b

 

Biển 407b

Biển chỉ dẫn 407c

 

Biển 407c

Biển số 411 “Hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường”

Để chỉ dẫn cho người lái xe biết số lượng làn đường trên mặt đường và hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường.

Biển sử dụng phối hợp với vạch kẻ đường (loại vạch 1.18 hình mũi tên màu trắng trên mặt đường). Tùy theo tình hình thực tế về số lượng làn đường và hướng đi trên mỗi làn đường mà có ký hiệu chỉ dẫn phù hợp. Biển có tác dụng bắt buộc người lái xe phải đi đúng làn đường đã được chỉ dẫn hướng phù hợp với hành trình cuả xe.

Biển chỉ dẫn 411
Biển 411

Biển số 412 (a,b,c,d) “Làn đường dành riêng cho từng loại xe”

Để chỉ dẫn cho người lái xe biết có làn đường dành riêng cho từng loại xe riêng biệt. Biển được đặt phía trên làn xe, ở đầu đường theo chiều xe chạy. Tùy loại phương tiện cần quy định mà bố trí biển cho phù hợp. Các loại xe khác không được đi vào làn đường có đặt biển này (trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định):

 • Biển số 412a  “Làn đường dành cho ôtô khách”: làn đường dành riêng cho ôtô khách (kể cả ôtô buýt, tắc-xi).
 • Biển số 412b “Làn đường dành cho ôtô con”
 • Biển số 412c “Làn đường dành cho ôtô tải”
 • Biển số 412d “Làn đường dành cho xe môtô”
Biển chỉ dẫn 412a
Biển 412a
Biển chỉ dẫn 412b
Biển 412b
Biển chỉ dẫn 412c
Biển 412c
Biển chỉ dẫn 412d
Biển 412d

 

Biển số 413(b,c) “Rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách”

Để chỉ dẫn cho người lái xe biết ở nơi đường giao nhau rẽ phải hoặc rẽ trái là rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách

Biển chỉ dẫn 413b
Biển 413b
Biển chỉ dẫn 413c
Biển 413c

Biển số 414 (a,b,c,d) “Chỉ hướng đường”

Đặt ở tất cả các đường giao nhau, để chỉ dẫn hướng đường đến các địa danh, khu dân cư. Trên biển cần chỉ dẫn cả số hiệu (tên) đường và cự ly:

 • Biển số 414(a,b) đặt ở nơi đường giao nhau và chỉ có một địa danh và khu dân cư trên hướng đường cần phải chỉ dẫn.
 • Biển số 414(c,d) đặt ở nơi đường giao nhau có từ hai địa danh, khu dân cư cần phải chỉ dẫn trên biển. Địa danh xa hơn phải viết phía dưới.

Biển 414a
 Biển chỉ dẫn 414b
Biển 414b
Biển chỉ dẫn 414c

Biển 414c

Biển chỉ dẫn 414d
Biển 414d

Biển số 417 (a,b,c) “Chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe”

Đặt ở các đường giao nhau trong trường hợp cấm hoặc hạn chế một số loại xe, phải có biển để chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe đến một khu dân cư tiếp theo.

Biển chỉ dẫn 417a
Biển 417a
Biển chỉ dẫn 417b
Biển 417b
Biển chỉ dẫn 417c
Biển 417c

Biển số 423(a,b) “Đường người đi bộ sang ngang”

Để chỉ dẫn cho người đi bộ và người lái xe biết nơi dành cho người đi bộ sang ngang. Biển này được sử dụng độc lập ở những vị trí sang ngang, đường không có tổ chức điều khiển giao thông hoặc có thể sử dụng phối hợp với vạch kẻ đường. Gặp biển này người lái xe phải điều khiển xe chạy chậm, chú ý quan sát, ưu tiên cho người đi bộ sang ngang.

Biển chỉ dẫn 423a
Biển 423a
Biển chỉ dẫn 423b
Biển 423b

Biển số 424(a,b) “Cầu vượt qua đường cho người đi bộ”

Để chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng cầu vượt qua đường. Tùy hướng thực tế của người đi bộ qua đường mà sử dụng biển số 424a hoặc 424b cho phù hợp.

Biển chỉ dẫn 424a
Biển 424a
Biển chỉ dẫn 424b
Biển 424b

Biển số 424(c,d) “Hầm chui qua đường cho người đi bộ”

Để chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng hầm chui qua đường. Tùy hướng thực tế của người đi bộ qua hầm mà sử dụng biển số 424c hoặc 424d cho phù hợp.

Biển chỉ dẫn 424c
Biển 424c
Biển chỉ dẫn 424d
Biển 424d

Biển số 441(a,b,c) “Báo hiệu phía trước có công trường thi công”

Để báo cho người sử dụng đường biết phía trước có công trườngthi công, sửa chữa hoặc nâng cấp. Biển số 441(a,b,c) được đặt ở hai đầu đoạn thi công và cách hai đầu đoạn thi công 500m, 100m và 50m, trước biển số 440.

Biển chỉ dẫn 441a
Biển 441a
Biển chỉ dẫn 441b
Biển 441b
Biển chỉ dẫn 441c
Biển 441c

Biển số 444 “Biển báo chỉ dẫn địa điểm”

Nhằm chỉ dẫn cho người đi đường biết hướng đến những địa điểm quan trọng, các loại biển báo phân biệt địa điểm chủ yếu bao gồm:

 • Ga xe lửa (biển số 444a) đặt biển ở trước nơi đường giao nhau chỉ hướng vào ga xe lửa.
 • Biển báo sân bay (biển số 444b) đặt biển ở trước nơi đường giao nhau với đường vào sân bay.
 • Biển báo bãi đậu xe (biển số 444c) đặt biển ở trước nơi đường giao nhau với đường vào bãi đậu xe.
Biển chỉ dẫn 444a
Biển 444a
Biển chỉ dẫn 444b
Biển 444b
Biển chỉ dẫn 444c
Biển 444c

 

 • Biển báo bến xe khách đường dài (biển số 444d) đặt biển ở trước nơi đường giao nhau với đường vào bến xe khách đường dài.
 • Biển chỉ dẫn trạm cấp cứu. (biển số 444e) đặt biển ở nơi đường giao nhau với đường vào bệnh viện và trạm cấp cứu
 • Biển báo bến tàu khách (biển số 444f) đặt biển ở trước nơi đường giao nhau với đường vào bến tàu khách.
  Biển chỉ dẫn 444d
  Biển 444d
  Biển chỉ dẫn 444e
  Biển 444e
  Biển chỉ dẫn 444f
  Biển 444f
 • Biển chỉ dẫn khu danh thắng và du lịch (biển số 444g) đặt biển ở trước nơi đường giao nhau với đường vào khu danh thắng và du lịch.
 • Biển chỉ dẫn trạm xăng (biển số 444h) đặt biển ở trước nơi đường giao nhau với đường vào trạm bán xăng dầu
 • Biển chỉ dẫn trạm rửa xe (biển số 444i) đặt biển ở trước nơi đường giao nhau với đường vào trạm phục vụ rửa xe
  Biển chỉ dẫn 444g
  Biển 444g
  Biển chỉ dẫn 444h
  Biển 444h
  Biển chỉ dẫn 444i
  Biển 444i
 • Biển chỉ dẫn bến phà (biển số 444j) đặt biển ở trước nơi đường giao nhau với đường ra bến phà.
 • Biển báo ga tàu điện ngầm (biển số 444k) đặt biển ở nơi đường giao nhau với đường vào ga tàu điện ngầm
 • Biển chỉ dẫn khu vực dịch vụ cho khách đi đường (biển số 444l) đặt biển ở trước nơi đường giao nhau với đường vào trạm dừng nghỉ.
  Biển chỉ dẫn 444j
  Biển 444j
  Biển chỉ dẫn 444k
  Biển 444k
  Biển chỉ dẫn 444l
  Biển 444l
 • Biển báo trạm sửa chữa xe (biển số 444m) đặt biển ở trước nơi đường giao nhau với đường vào trạm sửa chữa xe trong khu dịch vụ.

 Biển chỉ dẫn 444m
Biển 444m

Biển số 445 “Biển báo mô tả tình trạng đường”

Nhằm bảo đảm cho giao thông thông suốt, phòng tránh tai nạn, thì ở những đoạn đường hay xảy ra điều kiện xấu, gây mất an toàn giao thông thì tại những vị trí trược khi vào những đoạn đường đó phải đặt biển báo mô tả tình trạng đường sá để nhắc lái xe tập trung quan sát, giảm tốc độ, biển số 445 gồm các loại dưới đây:

 • Biểu báo đường trơn phải chạy chậm (biểu số 445a) biển đặt tại vị trí thích hợp trước đoạn đường bị trơn trượt khi trời mưa hoặc láng đầu v.v…
 • Biển báo đường dốc phải đi chậm, lái xe phải cẩn thận (biển số 445b) biển đặt ở vị trí thích hợp trước đoạn đường có độ dốc lớn và tầm nhìn hạn chế.
 • Biển báo đoạn đường sương mù, tầm nhìn hạn chế phải đi chậm, tập trung quan sát (biển số 445c) biển đặt trước đoạn đường nhiều sương mù
Biển chỉ dẫn 445a
Biển 445a
Biển chỉ dẫn 445b
Biển 445b
Biển chỉ dẫn 445c
Biển 445c
 • Biển báo đoạn đường có nền đường yếu (biển số 445d) biển đặt ở vị trí thích hợp trước đoạn đường mà nền đường có hiện tượng sụt lún, không bằng phẳng, nhắc nhở lái xe đi chậm và cẩn thận.
 • Biển báo xe lớn hoặc quá khổ đi sát về bên phải (biển số 445e) biển đặt ở nơi thích hợp trước khi đi vào đoạn đường có từ hai làn xe trở lên, hướng dẫn cho lái xe lớn hoặc quá khổ phải đi tốc độ thấp không được chiếm làn đường của các loại xe khác.
 • Biển báo chú ý khu vực có gió ngang mạnh (biển số 445f) biển đặt biển ở vị trí trước khi đi vào cầu lớn, cầu vượt qua vịnh hoặc cửa núi đoạn đường thường có gió ngang cường độ mạnh.
Biển chỉ dẫn 445d
Biển 445d
Biển chỉ dẫn 445e
Biển 445e
Biển chỉ dẫn 445f
Biển 445f
 • Biển báo đoạn đường nguy hiểm hay xẩy ra tai nạn (biển số 445g) đặt biển ở nơi thích hợp trước khi vào đoạn đường hay xẩy ra tai nạn.
 • Biển báo đường xuống dốc liên tục (biển số 445h) đặt biển ở nơi thích hợp khi sắp vào đoạn đường xuống dốc liên tục, nhằm nhắc nhở lái xe phải đi chậm, đi sát bên phải.
Biển chỉ dẫn 445g
Biển 445g
Biển chỉ dẫn 445h
Biển 445h

Biển số 447 “Biển báo cầu vượt liên thông”

Biển đặt tại vị trí trước khi vào cầu vượt có tổ chức giao thông liên thông giữa các tuyến. Tuỳ theo nút giao mà bố trí biển số 447a, 447b, 445c, 447d cho phù hợp

Biển chỉ dẫn 447a
Biển 447a
Biển chỉ dẫn 447b
Biển 447b
Biển chỉ dẫn 447c
Biển 447c
Biển chỉ dẫn 447d
Biển 447d

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *