Hồ sơ thi bằng lái xe A1 đối với người dân tộc thiểu số không biết đọc, biết viết chữ Việt?
Căn cứ theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Thông tư 38/2019/TT-BGTVT quy định như sau: Trường hợp  là người dân tộc thiểu số, không biết đọc chữ thì hồ sơ thi giấy phép lái xe sẽ phải có các giấy tờ sau:

+) Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe;

+) Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;

+) Giấy khám sức khỏe;

+) Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú, xác nhận là người đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt.

MẪU GIẤY XÁC NHẬN LÀ NGƯỜI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ KHÔNG BIẾT ĐỌC, VIẾT TIẾNG VIỆT ĐỂ THAM GIA HỌC, THI SÁT HẠCH LÁI XE MÔ TÔ LOẠI A1