Các lỗi khi thi lý thuyết

Một số lỗi phổ biến khi thi lý thuyết A1 như:

  • Không nhận biết được dẫn đến trả lời sai câu điểm liệt
  • Bỏ qua câu hỏi, bỏ trống câu trả lời
  • Không đọc kỹ câu hỏi
  • căn sai thời gian làm bài dẫn đến thiếu thời gian
  • Quá căng thẳng dẫn đến run, quên lý thuyết
  • Điền sai thông tin cá nhân
  • Xác định sai dạng câu hỏi (Sa hìnhbiển báolý thuyết)
  • Chưa xem qua các mẹo thi lý thuyết A1 để thêm tự tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *